Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

31-05-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego („Fundusz”), uwzględniająca roczną aktualizację danych Funduszu, a także zmianę zarządzającego Subfunduszem Obligacji Europy Wschodzącej oraz zmiany w zakresie funkcjonowania Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.


Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy