Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy

02-07-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy.
Aktualizacja związana jest zatwierdzeniem sprawozdania finansowego BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. za 2011 r., oraz rozwiązaniem umowy z podmiotem świadczącym usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz zmianą podmiotów prowadzących działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu.

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu
 

Wróć do listy