Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

Prospekt Informacyjny BPH FIO Parasolowy

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1.            zmianą nazwy Towarzystwa,

2.            zmianami w składzie osobowym członków zarządu Towarzystwa,

3.            zmianami nazwy Funduszu oraz subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

4.            zmianami strony internetowej Towarzystwa oraz adresu e-mail,

5.            zmianą Statutu Funduszu.

Wróć do listy