Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

01-06-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Zaktualizowana Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.

Zobacz Tabelę Opłat

Wróć do listy