Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.- aktualizacja

09-03-2015

Niniejszym informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 3 marca 2015 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: Towarzystwo"). Tym samym, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, przyjęcie do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonane zostało przez wszystkie organy statutowe Towarzystwa.

Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nastąpiło w 2014 r. 

Zasady Ładu Korporacyjnego (właściwie: "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych") stanowią szereg zaleceń przyjętych na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten składa się z szeregu zaleceń adresowanych do instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego dostępna jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/Images/Kanon%20%C5%82adu%20korporacyjnego%20wersja_tcm75-36761.pdf

Towarzystwo postanowiło o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem postanowień:

§ 23 ust. 1 przewidującego obowiązek odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim. Odstąpienie od powyższej zasady nastąpiło z uwagi na posługiwanie się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Towarzystwa językiem angielskim, jako językiem roboczym. Ponadto za odstąpieniem od komentowanej zasady przemawia utrwalony standard dotyczący sposobu obradowania Rady Nadzorczej w Towarzystwie.

Wróć do listy