Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o wyznaczeniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na likwidatora BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

08-10-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: "Towarzystwo), niniejszym informuje, iż na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 września 2014 r., znak: DFI/II/4034/107/12/14/MS, Towarzystwo wyznaczone zostało likwidatorem BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (dalej jako: "Fundusz").


Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie wiąże się z koniecznością dokonania zmiany Statutu Funduszu w przedmiotowym zakresie.
 

Wróć do listy