Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizacyjny nr 8 BPH FIZ Multi Inwestycja

29-12-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizacyjny nr 8 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja („Prospekt Emisyjny”).

Zobacz Komunikat aktualizacyjny nr 8 do Prospektu Emisyjnego 
 

Wróć do listy