Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizujący nr 1 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

22-08-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie Punktu 4.1.2. Rozdziału VI Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Prospekt Emisyjny”) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 1 do wyżej wskazanego Prospektu Emisyjnego.

 

Zobacz Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Wróć do listy