Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat dotyczący BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

31-07-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że poziom zabezpieczenia portfela akcji Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 110% (sto dziesięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.

Podwyższenie poziomu zabezpieczenia portfela akcji Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowania na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
 

Wróć do listy