Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat nt. funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6

02-10-2007

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 15 ust. 3 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6 („Fundusz”) uchwala, co następuje:

 

1. Poziom zabezpieczenia portfela akcji Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu do 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.

 

2. Podwyższenie poziomu zabezpieczenia portfela akcji Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowania na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.

 

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie oraz wchodzi w życie z dniem jej podjęcia to jest 2 października 2007 r.

Wróć do listy