Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

13-12-2011

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH TFI S.A. nr 109/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 3 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 3 („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla Funduszu:

• zakładany poziom ochrony kapitału Funduszu w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 30 grudnia 2011 r.
 

Wróć do listy