Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Prospekt Informacyjny BPH FIO Akcji

09-02-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji („Fundusz”) w związku z publikacją w dniu 03 lutego 2006 r. Prospektu Informacyjnego informuje: Opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa Prospekt Informacyjny Funduszu zwierał Statut Funduszu, który na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) został zastąpiony Statutem, którego tekst jednolity został opublikowany w tym samym dniu na rzeczonej stronie internetowej Towarzystwa.

 

Jednolity tekst Prospektu Informacyjnego BPH FIO Akcji.

Wróć do listy