Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Przydział Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalnego i BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1

08-05-2009

W dniu 8 maja 2009 r. Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalnego oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1, w wyniku zamknięcia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa tych subfunduszy, które nastąpiło w dniu 6 maja 2009 roku.

Wróć do listy