Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

01-08-2008

W związku z otrzymaniem w dniu 1 sierpnia 2008 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, BPH TFI SA publikuje niniejszy aneks
 

Wróć do listy