Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Multi Inwestycja serii A, B, C, D

11-03-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działające jako organ BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (w organizacji) informuje, że Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja („Prospekt Emisyjny”) został udostępniony publicznie w formie elektronicznej w dniu 11 marca 2011 r. w sieci Internet pod adresem Towarzystwa: www.bphtfi.pl, pod adresem Oferującego: Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.: www.bmbph.pl, pod adresem podmiotów przyjmujących zapisy na Certyfikaty, tj. Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.: www.dibre.com.pl oraz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.: www.dmbzwbk.pl

Inwestor może uzyskać wersję drukowaną Prospektu Emisyjnego w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Bonifraterska 17) oraz w siedzibie Oferującego (Kraków, Al. Pokoju 1).

Lista Punktów Obsługi Klientów, w których przyjmowane będą Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja, została opublikowana w dniu udostępnienia Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bphtfi.pl (zobacz listę POK).

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja obejmuje nie mniej niż 400.000 (czterysta tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wysokość wpłat nie może być niższa niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- (miliard) złotych.

Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja nastąpi w dniu 14 marca 2011 r., a jej zamknięcie i zakończenie przyjmowania Zapisów nastąpi z upływem wcześniejszego z poniższych terminów:

  • a) z upływem dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę 10.000.000 (dziesięciu milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A;
  • b) dnia 29 kwietnia 2011 r.

Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.


Zobacz Prospekt Emisyjny BPH FIZ Multi Inwestycja serii A, B, C, D

Zobacz Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Multi Inwestycja serii A, B, C, D

Wróć do listy