Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Prospektu Informacyjnego oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów BPH Superior FIO

23-06-2015

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo)  niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy VII Wydział Cywilny Rejestrowy w Warszawie wydał Postanowienie o wpisie do rejestru funduszy pod numerem RFi 1157 BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (dalej: Fundusz):

w związku z powyższym nastąpiła aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz  Prospektu Informacyjnego Funduszu w rozdziale III. pkt. 2.

Zobacz: Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Zobacz: Prospekt Informacyjny

Wróć do listy