Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii B BPH FIZ Multi Inwestycja

31-08-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (dalej: „Fundusz”) informuje, iż Cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu będzie wynosić 95,83 zł.

Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na ustaloną Cenę Emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu były:

• postanowienie art. 132 Ustawy, zgodnie z którym cena emisyjna nie może być niższa niż WANCI (Wartość Aktywów Netto przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny) według wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji. WANCI Funduszu na dzień 25 sierpnia 2011 r., czyli na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu wynosiła 95,83 zł.
• postanowienia art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z którym cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu jest ceną jednakową dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami i jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI), ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2%.

Ustalona cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej z tytułu wydania Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu.
 

Wróć do listy