Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie parametrów związanych z zakładanym poziomem ochrony kapitału w następnym 2letnim okresie dla BPH FIZ Korzystnego Kursu

16-06-2014

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH TFI S.A. nr 38/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 8 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o ustalonych parametrach związanych z zakładanym poziomem ochrony kapitału w następnym dwuletnim okresie dla Funduszu:

1. Trzeci Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2014 r. Ostatni dzień trzeciego Okresu Rozliczeniowego jest ostatnim Dniem Giełdowym przypadającym w miesiącu, w którym upływają 24 miesiące od rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego.

2. Premia Inwestycyjna wyrażona jest następującą formułą matematyczną wynikającą z planowanych lokat Funduszu:

• K0 oznacza ustalony kurs pary walutowej USD/TRY (dolara amerykańskiego w lirze tureckiej) w dniu 2 lipca 2014 r.,
• K1 oznacza ustalony kurs pary walutowej USD/TRY (dolara amerykańskiego w lirze tureckiej) w dniu 27 czerwca 2016 r.,

3. Oczekiwany przedział Stopy Udziału wynosi 180–240%.

4. Stopa Udziału oznacza określony procentowo udział w zmianie wartości koszyka walut wyrażonej Premią Inwestycyjną.

5. Poziom Ochrony Kapitału w trzecim Okresie Rozliczeniowym wynosi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) w odniesieniu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu przypadającego w tym Okresie Rozliczeniowym.
 

Wróć do listy