Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zapisy na jednostki uczestnictwa BPH Subfunduszu Globalnego Żywności i Surowców

15-12-2008

Z uwagi na fakt, iż:
- BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęło decyzję o utworzeniu BPH Subfunduszu Globalnego Żywności i Surowców subfunduszu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”),
- zgodnie ze Statutem Funduszu podmiotem uprawnionym do złożenia zapisów i wpłaty na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa,
- wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu,

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Globalnego Żywności i Surowców rozpocznie się i zakończy w dniu 15 grudnia 2008 r.

Wróć do listy