Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Depozytariusza

30-11-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, iż w związku ze zmianą Depozytariusza prowadzącego rejestry Aktywów Funduszy zarządzanych przez BPH TFI SA, w dniu 30 listopada 2007 r., nastąpiła aktualizacja danych zawartych we wszystkich prospektach informacyjnych oraz skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH TFI SA.

Wróć do listy