Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej

11-09-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nieruchomości Europy Wschodzącej („Fundusz”):

 

1. w art. 18 w ust. 2 i w ust. 5 wyrazy „2% (dwóch procent)” zastępuje się słowami: „5% (pięciu procent)”;

 

2. w art. 46 w ust. 4 i w ust. 5 wyrazy „2% (dwa procent)” zastępuje się słowami: „4% (cztery procent)”;

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 11 września 2007 r. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 2 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 grudnia 2007 r.

Wróć do listy