Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

31-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”) - w art. 91 skreśla się ust. 3.

Zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej nie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Wróć do listy