Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIO Parasolowy

14-11-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):
    
1. w art. 1 definicja "Towarzystwa" otrzymuje następujące brzmienie:
Towarzystwo – oznacza BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00 - 203 Warszawa.”
2. art. 4 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Organem Funduszu jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00 – 203 Warszawa, działające zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

Zmiany statutu Funuszu wskazane w pkt 1 i 2 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 14 listopada 2008 r.

Wróć do listy