Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

14-11-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 („Fundusz”):
    
1. w art. 2 definicja "Towarzystwa" otrzymuje następujące brzmienie:
Towarzystwo – oznacza BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00 - 203 Warszawa.”
Zmiana statutu Funuszu wskazana w pkt 1 nie wymagała zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 14 listopada 2008 r.

Wróć do listy