Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz):

  1. w art. 2 ust. 5 lit. c) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„c)  BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,”;

  1. w art. 2 ust. 6 lit. c) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„c) BPH Akcji Rynków Wschodzących,”;

  1. Rozdział III w części II Statutu otrzymuje następujący nowy tytuł:

„BPH SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”;

  1. w art. 50 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6-7 Statutu.”;

  1. w art. 56 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6-7 Statutu”;

  1. w art. 63 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6-7 Statutu”;

  1. w art. 127 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6-7 Statutu”.

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 4-7 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 2 listopada 2016 r.

Wróć do listy