Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabel Opłat - Getin Noble Bank S.A., mWealth Management S.A. oraz Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

25-08-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A., mWealth Management S.A. oraz Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Zmiana Tabel Opłat polega na zniesieniu zniżki w opłacie manipulacyjnej w wysokości 25% z tytułu wpłaty bezpośredniej.

Tabele Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A., mWealth Management S.A. oraz Private Wealth Consulting Sp. z o.o. obowiązują od dnia 1 września 2015 r.

Zobacz Tabele Opłat

Tabela Opłat Private Wealth Consulting Sp. z o.o.  
Tabela Opłat mWealth Management S.A.  
Tabela Opłat Getin Noble Bank S.A.  
Wróć do listy