Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Opłat IKE

30-08-2013

Zmiana Tabeli Opłat IKE

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat IKE dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Zmiana Tabel Opłat KE polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej od pierwszej wpłaty lub wypłaty transferowej przyjętej na IKE do 100 zł.

 

 

Zaktualizowana Tabela Opłat IKE obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.

 

 

Zobacz zmienioną tabelę Opłat IKE

Wróć do listy