Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany statutów

16-03-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Skarbowego, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 1, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu.

 

Zmiany statutów wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Tekst jednolity statutu BPH FIO Skarbowego, tekst jednolity BPH FIO Obligacji 1, tekst jednolity BPH FIO Obligacji 2, tekst jednolity BPH FIO Stabilnego Wzrostu.

Wróć do listy