Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany statutu BPH FIZ Pro Lokata

26-02-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata („Fundusz”):
Art. 15 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w Dniu Wyceny, w którym następuje wydanie Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, nie później jednak niż w Dniu Wyceny będącym ostatnim dniem giełdowym w miesiącu grudniu 2008 r.”


Powyższa zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 26 maja 2008 r.

Wróć do listy