Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany w prospektach informacyjnych

28-09-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w związku z ze zmianą jednego z głównych akcjonariuszy Towarzystwa oraz przekazaniem zarządzania funduszem BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ towarzystwu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, w dniu 28 września 2007 r. nastąpiła zmiana danych zawartych w prospektach informacyjnych oraz skrótach prospektów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH TFI SA.

Wróć do listy