Na rynku od 1998 roku

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku.

Należymy do IZFA

Jesteśmy członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl)

Zarządzamy 17 Funduszami Inwestycyjnymi

o łącznych aktywach w wysokości blisko 3,4 mld zł i 1% udziale rynkowym.

Rockbridge Superior FIO

Wyjątkowy Fundusz Parasolowy z wyodrębnionymi 5 Subfunduszami o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej.

Informacje o Towarzystwie

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE 
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku.
 

                                     Jesteśmy członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Towarzystwo zarządza 17 funduszami inwestycyjnymi, w tym Rockbridge FIO Parasolowym z 14 wydzielonymi subfunduszami oraz Rockbridge Superior FIO z 5 wydzielonymi subfunduszami, o łącznych aktywach w wysokości
blisko 3,4 mld zł i 1% udziale rynkowym. 

Rockbridge TFI SA wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
Oferujemy również usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie.

FILOZOFIA INWESTYCYJNA
Osiąganie stabilnych, przewidywalnych i satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym.

ZASADY KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI
Zasady komunikacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami obowiązujące w  Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. - pobierz plik z zasadami komunikacji z Klientami.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Uproszczony schemat organizacyjny Rockbridge TFI - pobierz plik ze Schematem.

Skontaktuj się z nami

Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora