Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Dobre wyniki funduszy akcyjnych oraz funduszy mieszanych BPH TFI

10-03-2015

W lutym najwyższe stopy zwrotu wśród funduszy BPH TFI wypracowały fundusze akcyjne: BPH Akcji Globalny, BPH Akcji Dynamicznych Spółek oraz BPH Akcji. Bardzo dobre wyniki, a tym samym wysokie pozycje w swoich grupach uzyskały fundusze BPH Stabilnego Wzrostu i BPH Zrównoważony.

BPH Akcji Globalnych ze stopą zwrotu w wysokości 4,71% znalazł się na czołowej pozycji wśród funduszy BPH TFI. Jak wyjaśnia Jarosław Lis: „To był bardzo udany miesiąc dla Subfudnduszu. Stopa zwrotu wypracowana w lutym przewyższyła o 0,96% stopę zwrotu osiągniętą przez benchmark. Taki pozytywny wynik zawdzięczamy utrzymywaniu wysokiego zaangażowania w akcje oraz przeważeniu akcji z rynków rozwijających się.”

Dobrym wynikiem mogą też poszczycić się BPH Akcji Dynamicznych Spółek, który w lutym wypracował stopę zwrotu na poziomie 4,09% oraz BPH Akcji z wynikiem 3,72%.

Bardzo dobre wyniki w swoich grupach wypracowały fundusze mieszane BPH TFI. BPH Zrównoważony ze stopą zwrotu w wysokości 2,28% zajął wysoką drugą pozycję w grupie 16 funduszy, pobijając średnią o ponad 1%. Drugi z funduszy BPH Stabilnego wzrostu ze stopą zwrotu w wysokości 1,22% zajął 3 pozycję w grupie 34 funduszy, pobijając średnią o 0,67%.

Według Zarządzających Jarosława Lisa i Pawła Gołębiewskiego: „To był bardzo udany miesiąc dla obu subfudnduszy. Stopa zwrotu wypracowana przez BPH Zrównoważony w lutym przewyższyła o 1,22% stopę zwrotu osiągniętą przez benchmark.W przypadku BPH Stabilnego Wzrostu benchmart został pobity o 0,65%. Mimo słabego zachowania banków na polskiej giełdzie udało nam się w tych sektorach wypracować dobre wyniki. Wysokie stopy zwrotu przyniosły również spółki przemysłowe, a w szczególności budowlane, które przeważamy od dłuższego czasu w portfelach. Dzięki utrzymaniu ryzyka stopy procentowej poniżej poziomu benchmarku część dłużna subfunduszy obroniła zyski wypracowane w poprzednim miesiącu. Obligacje przedsiębiorstw dodatkowo wsparły wynik.”

W lutym najwięcej pieniędzy bo pond 40 mln zł wpłynęło do BPH Pieniężnego, co czyni go najchętniej wybieranym funduszem z oferty BPH TFI. W efekcie, aktywa tego funduszu od momentu jego uruchomienia w lipcu 2014 przekroczyły poziom 269 mln zł.

Dodatnia sprzedaż w lutym sprawiła, że aktywa funduszy zarządzanych przez BPH TFI zbliżają się do poziomu 3 mld zł.

Wróć do listy