Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Fundusze akcyjne po raz kolejny wśród najlepszych funduszy BPH TFI.

09-04-2015

W marcu, podobnie jak w lutym najwyższe stopy zwrotu wśród funduszy BPH TFI wypracowały fundusze akcyjne: BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Akcji oraz BPH Akcji Globalny.

BPH Akcji Dynamicznych Spółek ze stopą zwrotu w wysokości 2,53% wypracował najwyższą stopę zwrotu wśród funduszy BPH TFI. Tym samym zajął wysoką 8 pozycję w grupie 23 funduszy. Jak wyjaśnia Karol Godyń: „W marcu 2015 roku wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o przeszło 2,5% wobec niespełna dwuprocentowego wzrostu wartości benchmarku funduszu. Segment średnich spółek kontynuował zatem dobrą passę zapoczątkowaną z Nowym Rokiem. W dalszym ciągu dobrze radziły sobie spółki przemysłowe i budowlane. Oczekiwana poprawa koniunktury w gospodarce nie może bowiem nie odbić się na ich wynikach. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, w marcu słabo radziły sobie banki – specyficzne problemy tego sektora wciąż kładą się cieniem na postrzeganiu go przez inwestorów. Przykładem tego może być ostatnie działanie regulatora – KNF zaleciła bankom wstrzymanie wypłaty dywidendy do czasu opracowania systemowych rozwiązań problemu związanego z kredytami denominowanymi we franku szwajcarskim.”

Dobre wyniki wypracowały również fundusze BPH Akcji i po raz kolejny BPH Akcji Globalny, w wysokości odpowiednio 1,35% oraz 0,93%.

W marcu najwięcej pieniędzy bo pond 30 mln zł wpłynęło do BPH Pieniężnego, co czyni go najchętniej wybieranym funduszem z oferty BPH TFI. W efekcie, aktywa tego funduszu od momentu jego uruchomienia w lipcu 2014 zbliżają się do poziomu 300 mln zł.

Dodatnia sprzedaż w marcu sprawiła, że aktywa funduszy zarządzanych przez BPH TFI zbliżają się do poziomu 3 mld zł.

Wróć do listy