Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Fundusze BPH TFI bez opłat - Promocja „0% opłaty manipulacyjnej za nabycie”

21-07-2011

BPH TFI prowadzi promocję pod hasłem „0% opłaty manipulacyjnej za nabycie”. Klienci, którzy do końca sierpnia br. zainwestują w jednostki uczestnictwa funduszy BPH TFI w placówkach Banku BPH lub Domu Maklerskiego PKO BP, nie ponoszą opłat manipulacyjnych. Promocją objętych jest 14 subfunduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych zarządzanych przez BPH TFI. To pierwsza tego typu akcja organizowana przez BPH TFI.

Promocja „0% opłaty manipulacyjnej za nabycie” obejmuje oddziały Banku BPH i DM PKO BP w całym kraju, gdzie wspierana jest materiałami typu ulotki i plakaty. Promocji towarzyszą także działania z zakresu marketingu bezpośredniego oraz w internecie na stronie www.bphtfi.pl.

„Prowadząc promocję w placówkach Banku BPH, zwracamy się w stronę Klientów, którzy poszukują alternatywy dla lokat bankowych czy ubezpieczeń na życie, przedstawiając im rozwiązanie dające szanse na atrakcyjne stopy zwrotu. Dodatkowo, dzięki tej promocji wszystkie zainwestowane przez Klientów środki w fundusze mają szanse dla nich pracować . Przy okazji zachęcamy do korzystania z wygodnego i cenionego przez Klientów narzędzia - „Analizy” – które jest niezwykle pomocne w doborze odpowiedniego dla danego inwestora profilu funduszu” – powiedział Wojciech Bablok, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR BPH TFI.

W ramach promocji Klienci mogą inwestować w fundusze zróżnicowane pod kątem realizowanej polityki inwestycyjnej i profilu inwestora, m.in. w fundusze obligacyjne (BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2), mieszane (BPH Stabilnego Wzrostu, BPH Aktywnego Zarządzania), akcyjne (BPH Akcji, BPH Akcji Europy Wschodzącej, BPH Akcji Dynamicznych Spółek) czy surowcowy (BPH Globalny Żywności i Surowców), jak i absolutnej stopy zwrotu (BPH SFIO Total Profit). https://www.bphtfi.pl/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne/

Wróć do listy